Entree,
het
begint
erop
te
lijken.

Waar staan we nu en waar gaan we naartoe? In de agenda vind je een overzicht van de (toekomstige) mijlpalen; van ontwikkeling tot aan de realisatie van Entree.

Agenda

Agenda

2023
mrt 2023

Besluitvorming Structuurontwerp Stationsgebied

Besluitvorming Structuurontwerp Stationsgebied

De uitwerking van de visie tot een Structuurontwerp voor het hele stationsgebied wordt door de gemeenteraad vastgesteld.

feb 2023

Besluitvorming Entree

Besluitvorming Entree

Vaststelling door gemeenteraad van het MER, Bestemmingsplan, Beeldkwaliteitsplan en Exploitatieplan. Als er geen beroep en/of voorlopige voorziening wordt ingediend tegen het Bestemmingsplan dan kunnen omgevingsvergunningen verleend worden na het onherroepelijk..Meer lezen

2022
nov 2022

Participatie structuurontwerp Stationsgebied

Participatie structuurontwerp Stationsgebied

De visie voor het stationsgebied wordt uitgewerkt tot een structuurontwerp. Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen reageren op het structuurontwerp.

nov 2022

Participatie brandweerkazerne Abdissenbos

Participatie brandweerkazerne Abdissenbos

Tijdens een tweede informatiebijeenkomst presenteren we aan omwonenden het definitief ontwerp van de brandweerkazerne. Ook wordt er nader ingegaan op de aspecten verkeer en geluid

okt 2022

We gaan beginnen aan de openbare ruimte

We gaan beginnen aan de openbare ruimte

De Afrikaweg wordt verbreed met ventwegen. Om daar ruimte voor te maken, is het nodig om de bestaande stroken met bomen en struiken langs de weg te verwijderen. 

okt 2022

Participatie mobiliteit en openbare ruimte (VO)

Participatie mobiliteit en openbare ruimte (VO)

Voor Entree stellen we een mobiliteitsstrategie op waar inwoners en andere belanghebbenden op kunnen reageren. Het concept voorlopig ontwerp voor de openbare ruimte is naar aanleiding van de reacties aangepast..Meer lezen

sep 2022

Fotowedstrijd

Fotowedstrijd

Welke klik heb jij met Entree? In deze nieuwe stadswijk in Zoetermeer woon, werk, beweeg en ontspan je straks in het groen. Maar er is ook nu al heel veel te..Meer lezen

aug 2022

Participatie plintgebouw Station

Participatie plintgebouw Station

Op 30 augustus kun je het ontwerp van een plintgebouw aan de noordzijde van de Nelson Mandelabrug en een fietsbrug bekijken. Het plintgebouw heeft een stationshal en een fietsenstalling. Voor..Meer lezen

jul 2022

Transformatie Terra Nova

Transformatie Terra Nova

De sloopwerkzaamheden van Terra Nova zijn waarschijnlijk voor de bouwvakantie afgerond. Na afgifte van de omgevingsvergunning kan een start worden gemaakt met het inbouwen van de nieuwe woningen. 

jun 2022

Participatie voorlopig ontwerp Openbare Ruimte

Participatie voorlopig ontwerp Openbare Ruimte

Op 30 juni kun je de tussenstand van het voorlopig ontwerp van de openbare ruimte bekijken en reageren. Lees hier de uitnodiging. De openbare ruimte wordt steeds verder uitgewerkt. Het..Meer lezen

jun 2022

Participatie Terra Nova

Participatie Terra Nova

Als vervolg op de bijeenkomst in december 2021 is er op 22 juni 2022 een bijeenkomst voor omwonenden met een terugkoppeling van het verwerken van de participatiereacties in het ontwerp..Meer lezen

jun 2022

Collegebesluit start uitwerkingsplan kavels Entreepoort

Collegebesluit start uitwerkingsplan kavels Entreepoort

We gaan samen met de eigenaar werken aan een uitwerkingsplan voor de kavels van de Entreepoort aan de noordkant van het station. Omwonenden ontvangen later in het jaar een uitnodiging..Meer lezen

jun 2022

Clubactiviteiten Juni

Clubactiviteiten Juni

18 juni 2022: Tentoonstelling: Constructie en context (Dag van de architectuur) 18 juni 2022: Tentoonstelling: Hoogbouw in Zoetermeer (Dag van de architectuur) 18 juni 2022: Stadsmaquette Zoetermeer (Dag van de..Meer lezen

apr 2022

Collegebesluit start uitwerkingsplannen twee gebieden

Collegebesluit start uitwerkingsplannen twee gebieden

We werken samen met de eigenaren aan Uitwerkingsplannen voor twee gebieden. Dit zijn de gebieden met de kavels West 1 t/m 4 en Oost 1 t/m 8. Ook omwonenden kunnen..Meer lezen

feb 2022

Zienswijzen Entree

Luchtfoto Entreegebied 1

Van 4 februari tot 18 maart 2022 liggen het ontwerp MER, ontwerp Bestemmingsplan, ontwerp Beeldkwaliteitsplan en ontwerp Exploitatieplan voor zes weken ter inzage. Het MER zal aanvullend ook ter toetsing..Meer lezen

jan 2022

Collegebesluit Entree

Collegebesluit Entree

Het College van B&W heeft op 25 januari 2022, het ontwerp Milieueffectrapport (MER), het ontwerp Bestemmingsplan, ontwerp Beeldkwaliteitsplan en ontwerp Exploitatieplan vastgesteld.

2021
okt 2021

Evenement ‘Entree, maak het mee!’

Evenement ‘Entree, maak het mee!’

Dit evenement is voor iedereen die geïnteresseerd is in de ontwikkeling van de nieuwe stadswijk Entree en het stationsgebied. We praten je graag bij over alle plannen voor dit verrassende..Meer lezen

sep 2021

Anterieure overeenkomsten

Anterieure overeenkomsten

Nu het Ruimtelijk kader en de financiële haalbaarheid op 17 mei 2021 is vastgesteld door de gemeenteraad, kunnen de initiatiefnemers in het gebied de anterieure overeenkomsten tekenen.

mei 2021

Ruimtelijk kader Entree & financiële haalbaarheid

Luchtfoto Entreegebied 2

De gemeenteraad heeft op 17 mei 2021 2021 een besluit genomen over het definitieve Planuitwerkingskader (PUK), Structuurontwerp en Gebiedsbusinesscase.

mrt 2021

Ruimtelijk kader Entree & financiële haalbaarheid

Luchtfoto Entreegebied 2

Het college van B&W heeft op 16 maart 2021 een besluit genomen over het definitieve Planuitwerkingskader (PUK), Structuurontwerp en Gebiedsbusinesscase.

mrt 2021

Visie Station Entree

Visie Station Entree

Het college van B&W heeft op 16 maart 2021 een besluit genomen over de haalbaarheidsstudie en bijbehorende visie Station Zoetermeer. Vooruitlopend op de totale upgrade van het station, heeft het..Meer lezen

2020
dec 2020

Overeenkomsten met de initiatiefnemers

Overeenkomsten met de initiatiefnemers

Het doel voor 2020 was om met alle initiatiefnemers in het gebied een anterieure overeenkomst te tekenen voor Entree. Vanwege COVID-19 heeft de planning van Entree vertraging opgelopen en verwacht..Meer lezen

jul 2020

Concept Planuitwerkingskader

Concept Planuitwerkingskader

Het Concept Planuitwerkingskader (PUK) Entree is vastgesteld door het college van B&W. De inzet van de gemeente is om te komen tot anterieure overeenkomsten met de verschillende initiatiefnemers in het..Meer lezen

mrt 2020

Startdocument Entree vastgesteld

Startdocument Entree vastgesteld

Startdocument Entree vastgesteld door College van B&W en ter inzage gelegd. Het startdocument omschrijft het kader en de te volgen stappen om tot een beeldkwaliteitsplan en een bestemmingsplan voor Entree..Meer lezen

feb 2020

Samenwerkingsovereenkomst getekend

Samenwerkingsovereenkomst getekend

De gemeente Zoetermeer en zeven andere eigenaren tekenden de samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van Entree. De komende maanden werkt de gemeente met de eigenaren in Entree een ontwikkelovereenkomst uit voor..Meer lezen

2019
mei 2019

Publieke Private Buurtsamenwerking (PPBS)

Publieke Private Buurtsamenwerking (PPBS)

Publieke Private Buurtsamenwerking (PPBS) met een presentatie in september 2019. Begin 2019 konden omwonenden en geïnteresseerden zich aanmelden voor diverse sessies waarbij men, in de vorm van werkgroepen, in gesprek..Meer lezen

2018
nov 2018

Masterplan Entree gepresenteerd aan de stad

Masterplan Entree gepresenteerd aan de stad

In dit Masterplan staat wat de gemeente en de marktpartijen in het gebied willen bereiken. Met het benoemen van belangrijke eigenschappen en het vastleggen van ruimtelijke en programmatische principes voor..Meer lezen

2017
aug 2017

Eerste visie van Entree vastgesteld

Eerste visie van Entree vastgesteld

Eerste visie van Entree vastgesteld door de gemeenteraad en gepresenteerd aan omwonenden en geïnteresseerden. Vervolgens is er tijdens een stadsbrede samenspraak in september 2017 besproken wat de stad belangrijk vindt..Meer lezen