Entree,
het
begint
erop
te
lijken.

Waar staan we nu en waar gaan we naartoe? In de agenda vind je een overzicht van de (toekomstige) mijlpalen; van ontwikkeling tot aan de realisatie van Entree.

Agenda

Agenda

2022
jul 2022

Besluitvorming Entree

Besluitvorming Entree

Het MER, Bestemmingsplan, Beeldkwaliteitsplan en Exploitatieplan worden ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

2021
dec 2021

Zienswijzen Entree

Luchtfoto Entreegebied 1

Na het collegebesluit worden het ontwerp MER, ontwerp Bestemmingsplan, ontwerp Beeldkwaliteitsplan en ontwerp Exploitatieplan voor zes weken ter inzage gelegd aan geïnteresseerden. Het MER zal aanvullend ook ter toetsing worden..Meer lezen

dec 2021

Collegebesluit Entree

Collegebesluit Entree

Het Entree-team verwacht in december 2021, het ontwerp Milieueffectrapport (MER), het ontwerp Bestemmingsplan, ontwerp Beeldkwaliteitsplan en ontwerp Exploitatieplan door het College van B&W te hebben vastgesteld.

okt 2021

Evenement ‘Entree, maak het mee!’

Evenement ‘Entree, maak het mee!’

Dit evenement is voor iedereen die geïnteresseerd is in de ontwikkeling van de nieuwe stadswijk Entree en het stationsgebied. We praten je graag bij over alle plannen voor dit verrassende..Meer lezen

sep 2021

Anterieure overeenkomsten

Anterieure overeenkomsten

Nu het Ruimtelijk kader en de financiële haalbaarheid op 17 mei 2021 is vastgesteld door de gemeenteraad, kunnen de initiatiefnemers in het gebied de anterieure overeenkomsten tekenen.

mei 2021

Ruimtelijk kader Entree & financiële haalbaarheid

Luchtfoto Entreegebied 2

De gemeenteraad heeft op 17 mei 2021 2021 een besluit genomen over het definitieve Planuitwerkingskader (PUK), Structuurontwerp en Gebiedsbusinesscase.

mrt 2021

Ruimtelijk kader Entree & financiële haalbaarheid

Luchtfoto Entreegebied 2

Het college van B&W heeft op 16 maart 2021 een besluit genomen over het definitieve Planuitwerkingskader (PUK), Structuurontwerp en Gebiedsbusinesscase.

mrt 2021

Visie Station Entree

Visie Station Entree

Het college van B&W heeft op 16 maart 2021 een besluit genomen over de haalbaarheidsstudie en bijbehorende visie Station Zoetermeer. Vooruitlopend op de totale upgrade van het station, heeft het..Meer lezen

2020
dec 2020

Overeenkomsten met de initiatiefnemers

Overeenkomsten met de initiatiefnemers

Het doel voor 2020 was om met alle initiatiefnemers in het gebied een anterieure overeenkomst te tekenen voor Entree. Vanwege COVID-19 heeft de planning van Entree vertraging opgelopen en verwacht..Meer lezen

jul 2020

Concept Planuitwerkingskader

Concept Planuitwerkingskader

Het Concept Planuitwerkingskader (PUK) Entree is vastgesteld door het college van B&W. De inzet van de gemeente is om te komen tot anterieure overeenkomsten met de verschillende initiatiefnemers in het..Meer lezen

mrt 2020

Startdocument Entree vastgesteld

Startdocument Entree vastgesteld

Startdocument Entree vastgesteld door College van B&W en ter inzage gelegd. Het startdocument omschrijft het kader en de te volgen stappen om tot een beeldkwaliteitsplan en een bestemmingsplan voor Entree..Meer lezen

feb 2020

Samenwerkingsovereenkomst getekend

Samenwerkingsovereenkomst getekend

De gemeente Zoetermeer en zeven andere eigenaren tekenden de samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van Entree. De komende maanden werkt de gemeente met de eigenaren in Entree een ontwikkelovereenkomst uit voor..Meer lezen

2019
mei 2019

Publieke Private Buurtsamenwerking (PPBS)

Publieke Private Buurtsamenwerking (PPBS)

Publieke Private Buurtsamenwerking (PPBS) met een presentatie in september 2019. Begin 2019 konden omwonenden en geïnteresseerden zich aanmelden voor diverse sessies waarbij men, in de vorm van werkgroepen, in gesprek..Meer lezen

2018
nov 2018

Masterplan Entree gepresenteerd aan de stad

Masterplan Entree gepresenteerd aan de stad

In dit Masterplan staat wat de gemeente en de marktpartijen in het gebied willen bereiken. Met het benoemen van belangrijke eigenschappen en het vastleggen van ruimtelijke en programmatische principes voor..Meer lezen

2017
jun 2017

Eerste visie van Entree vastgesteld

Eerste visie van Entree vastgesteld

Eerste visie van Entree vastgesteld door de gemeenteraad en gepresenteerd aan omwonenden en geïnteresseerden. Vervolgens is er tijdens een stadsbrede samenspraak in september 2017 besproken wat de stad belangrijk vindt..Meer lezen