Entree,
hier
begint
Zoetermeer

Welkom in de toekomst van Zoetermeer! In de nieuwe stadswijk Entree woon, werk, beweeg en ontspan je in het groen. Je vindt er een aantrekkelijke mix van hoogwaardige, betaalbare woningen met stedelijke allure. Een vernieuwende wijk waar duurzaamheid en een actieve leefstijl het groene straatbeeld bepalen. Waar fietsers en wandelaars voorrang krijgen en deelmobiliteit de norm is. Een unieke wijk die uitnodigt om te bewegen en te ontmoeten. En dat alles midden in de Randstad.

Meer lezen

Entree, kijk je mee?

Filmpjes:

Animatievideo Entree
Entree Zienswijze Versie met infomarkt
Entree maquette
Entree Maak het mee - Aftermovie

Audio:

Audiotour Entree

Facts & Figures

  • Entree bestaat uit een aantrekkelijke mix van ongeveer 4.500 hoogwaardige woningen.
  • Het terrein van Entree is maar liefst 60 voetbalvelden groot.
  • De nieuwe wijk verbindt de binnenstad met Station Zoetermeer aan de A12 (Mandelabrug).
  • Vanuit Entree zijn allerlei voorzieningen goed bereikbaar, zowel per fiets, lopend als met het openbaar vervoer en deelmobiliteit.
  • De nieuwe stadswijk stimuleert het gebruik van deelmobiliteit door de inzet van mobiliteitshubs.
  • De Afrikaweg wordt een stadsstraat waar maximaal 50 km per uur wordt gereden.
  • Entree wordt klimaatbestendig ingericht met groene gevels en daken, die een speels en groen karakter geven aan de wijk.

Downloads

Regelmatig publiceren wij documenten over de ontwikkeling van Entree die voor jou interessant kunnen zijn. Hieronder vind je algemene stukken, documenten waaraan je wellicht hebt meegewerkt en andere documenten die gaan over participatie. Voor juridische stukken verwijzen we je graag naar de website van Gemeente Zoetermeer.

Plan uitwerkingskader (PUK)
Structuurontwerp Openbare Ruimte
Stationsvisie Entree
Woningmarktonderzoek Entree
Ambitiefolder Entree
Inspiratieboek Entree
Masterplan Entree
Visie Entreegebied

Veelgestelde vragen

Tijdens het evenement “Entree, maak het mee” in oktober vorig jaar zijn veel vragen gesteld. Alle vragen zijn inmiddels gebundeld en in deze rubriek geplaatst. Staat jouw vraag er niet tussen? Laat het ons weten via het contactformulier. We komen er zo snel mogelijk op terug.

Woningen

Wat voor woningen komen er in Entree?
Het is aan de grondeigenaar om te bepalen of dit koop- of huurwoningen zijn. Het woonbeleid van Zoetermeer is dat het woonprogramma moet bestaan uit 48% koop en gedeeltelijk dure huur, 25% middenhuur (> € 737,14,- < € 997,86,-), en 27% goedkope huur (< € 737,14,-).

Wanneer zijn de eerste woningen klaar?
De verwachting is dat vanaf 2023 jaarlijks circa 500 woningen opgeleverd zullen worden. De eerste woningen zullen aan de Boerhaavelaan binnen project Terra Nova beschikbaar zijn.

Hoe kan ik in aanmerking komen voor info over woningen?
Op deze website houden we je graag op de hoogte van de ontwikkelingen van Entree. Hier vind je de verschillende projecten en partners en krijg je meer informatie over de toekomstige bouwplannen. Naar verwachting worden vanaf 2023 jaarlijks circa 500 woningen opgeleverd. Hou ook de websites van de grondeigenaren in de gaten. Die zijn via deze website te bereiken.

Openbare ruimte

Wat gebeurt er met het bestaande groen in Entree?
Op dit moment is nog niet bekend welk groen behouden blijft en wat verwijderd zal worden. Aankomende periode wordt er een plan uitgewerkt.

Zie tevens de eerste berichten hierover op: https://entreezoetermeer.nl/projecten/we-gaan-beginnen-aan-de-afrikaweg/.

Hoe ziet de openbare ruimte er straks uit?
In het Structuurontwerp heeft de gemeente schetsen opgenomen van de mogelijkheden voor groen langs de Afrikaweg. In een definitief ontwerp worden deze schetsen steeds verder uitgewerkt naar een Inrichtingsplan Openbare Ruimte

Hoe lang duurt het voordat er weer groen is?
Het aanleggen van het nieuwe groen zal gefaseerd over de jaren plaatsvinden. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden van tijdelijk groen. Zo blijft de middenberm op de Afrikaweg gedurende de eerste werkzaamheden bestaan. Dit zou één van de plekken kunnen zijn voor tijdelijk groen. Daarnaast komt er met het kappen van de bomen veel hout vrij. De gemeente kijkt naar duurzame mogelijkheden om dit hout opnieuw te gebruiken.

Zie tevens de eerste berichten hierover op https://entreezoetermeer.nl/projecten/we-gaan-beginnen-aan-de-afrikaweg/.

Mobiliteit

Hoe zorgt de gemeente dat er geen parkeeroverlast ontstaat?
De gemeente Zoetermeer laat voor het gebied Entree een mobiliteitsstrategie opstellen. Binnen deze opdracht wordt specifiek gekeken naar strategieën om het parkeren voor huidige en toekomstige bewoners goed te regelen.

Hoe wordt het OV geregeld? En is er gedacht aan deelmobiliteit?
De gemeente Zoetermeer laat voor het gebied Entree een mobiliteitsstrategie opstellen. Binnen deze opdracht wordt specifiek gekeken naar mogelijkheden van deelmobiliteit in combinatie met het OV.

Wordt er rekening gehouden met de grote hoeveelheid verkeer over de Afrikaweg?
Met het opstellen van de plannen van de Afrikaweg zijn er meerdere onderzoeken verricht omtrent de doorstroming. Met deze onderzoeken is er een plan ontstaan voor de Afrikaweg. Verder wordt er gewerkt met een zogenoemde groene golf. Op deze website vind je het structuurontwerp openbare ruimte met uitleg over de Afrikaweg.

Fasering

Wat wordt de fasering binnen Entree?
De gemeente Zoetermeer werkt samen met de ontwikkelaars aan het Entreegebied. De ontwikkelaars hebben de intentie uitgesproken om de aankomende 10 jaar minimaal 4500 woningen te realiseren. Omdat er nog geen definitieve fasering beschikbaar is van de ontwikkelaars, kan de gemeente nog geen inzicht geven in de oplevering van de woningen. Op deze website houden wij je op de hoogte van alle ontwikkelingen. Ook kan je je aanmelden voor de nieuwsbrief voor de laatste informatie.

Voorzieningen

Welke voorzieningen komen in Entree?
De voorzieningen in Entree zullen een aanvulling zijn op de bestaande voorzieningen in Meerzicht en Driemanspolder. Aankomende jaren gaan we samen met de betrokken gemeentelijke afdelingen en met de eigenaren kijken waar extra maatschappelijke voorzieningen in het gebied toegevoegd kunnen worden.

Informatievoorziening

Kan ik behalve op de website en nieuwsbrief ook op een andere manier informatie krijgen over Entree?
De informatievoorziening van Entree moet voor iedereen toegankelijk zijn. Naast deze website is er een digitale nieuwsbrief die zes keer per jaar uitkomt. En om contact met de buurt te maken, is er een informatiecentrum in Club Entree. Daar zijn medewerkers van de gemeente Zoetermeer aanwezig om vragen te beantwoorden en kunnen geïnteresseerden de maquette bekijken.

Overig

Hoe kan ik bedrijfsruimte huren in Entree?
Op deze website houden we je graag op de hoogte van de ontwikkelingen van Entree. Hier vind je de verschillende projecten en partners en krijg je meer informatie over de toekomstige bouwplannen. Hou ook de websites van de grondeigenaren in de gaten. Die zijn via deze website te bereiken.

Waar vind ik meer informatie over bestuurlijke besluitvorming?
Op de website van de gemeente Zoetermeer vind je alle informatie over bestuurlijke besluitvorming en participatie.