Entree,
kijk
gerust
even
rond.

Op dit moment zijn we hard bezig met verschillende onderzoeken voor het bestemmingsplan, de milieueffectenrapportage en het beeldkwaliteitsplan. We verwachten deze documenten na de zomer van 2021 ter inzage te kunnen stellen. Feit is dat er prachtige bouw- en transformatieprojecten op de planning staan, zoals dat van de Afrikaweg. Zodra wij meer informatie hebben over een project, dan lees je dat op deze pagina.