Veldboom Vastgoed

Bekijk de website

Hillborgh

Gemeente Zoetermeer heeft een plan vastgesteld om het entreegebied van Zoetermeer te ontwikkelen tot een kwalitatief hoogwaardige stadswijk. Hillborgh heeft hier een positie in en zal ongeveer 300 appartementen realiseren aan het Bredewater. Bekijk de website

van Omme & de Groot

Bekijk de website

Entree,
kijk
gerust
even
rond.

Op dit moment zijn we hard bezig met verschillende onderzoeken voor het bestemmingsplan, de milieueffectenrapportage en het beeldkwaliteitsplan. We verwachten deze documenten begin 2021 ter inzage te kunnen stellen. Feit is dat er prachtige bouw- en transformatieprojecten op de planning staan, zoals dat van de Afrikaweg. Zodra wij meer informatie hebben over een project, dan leest u dat op deze pagina.

Entree, hier begint Zoetermeer