Skip to main content

Entree,
het
begint
erop
te
lijken.

Deze tijdlijn geeft een overzicht van de (toekomstige) mijlpalen; van ontwikkeling tot aan de realisatie van Entree. Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend.

Neem ook een kijkje in de Agenda van Club Entree om te weten welke leuke activiteiten er zijn aan de Boerhaavelaan 33!

Tijdlijn

Agenda

jul 2025
Omgevingsprogramma en MER

Omgevingsprogramma en MER

Besluitvorming over omgevingsprogramma en MER door college en gemeenteraad

feb 2025
Inloopbijeenkomst Indienen zienswijzen

Inloopbijeenkomst Indienen zienswijzen

We organiseren een inloopbijeenkomst waarin we uw vragen beantwoorden over de documenten die ter inzage zijn gelegd.

feb 2025
Ontwerp Omgevingsprogramma

Ontwerp Omgevingsprogramma

Vrijgave voor de terinzagelegging van het Ontwerp Omgevingsprogramma, waarin onder meer de Ontwikkelvisie, het Beeldkwaliteitsplan en de beantwoording van de ingediende zienswijzen op het ontwerp-bestemmingsplan zijn opgenomen, en het ontwerp-PlanMER. Tijdens de terinzagelegging kunnen zienswijzen worden ingediend.

dec 2024
Bijpraatbijeenkomst buurtvertegenwoordigers

Bijpraatbijeenkomst buurtvertegenwoordigers

We organiseren weer een bijpraatmoment voor de buurtvertegenwoordigers.

dec 2024
Schetsontwerp openbare ruimte

Schetsontwerp openbare ruimte

Participatie over het schetsontwerp openbare ruimte. De besluitvorming hierover gaat mee in het omgevingsprogramma.

nov 2024
West 8

West 8

Participatie over de invulling van het deelgebied West 8.

sep 2024
Herprogrammering Entree

Herprogrammering Entree

Vanaf september organiseren wij participatie over de herprogrammering in de vorm van stakeholdertafels.

aug 2024
Notitie Reikwijdte en detailniveau voor het MER

Notitie Reikwijdte en detailniveau voor het MER

Het college neemt een besluit over de Notitie Reikwijdte en detailniveau voor het Milieueffectrapport (MER) en legt deze 6 weken ter inzage voor het indienen van reacties.

jul 2024
Herprogrammering Entree


Herprogrammering Entree


Besluitvorming door gemeenteraad over een nieuwe verdeling van woningen, kantoren en maatschappelijke voorzieningen in het Entreegebied.

jun 2024
Bijpraatbijeenkomst buurtvertegenwoordigers

Bijpraatbijeenkomst buurtvertegenwoordigers

Op 26 juni is er een bijpraatbijeenkomst voor de buurtvertegenwoordigers. Belangrijkste onderwerpen zijn de herprogrammering en planning van de procedure van Entree onder de Omgevingswet.

jun 2024
Herprogrammering en procesvoorstellen Participatie

Herprogrammering en procesvoorstellen Participatie

Collegebesluit over het raadsvoorstel voor een nieuwe verdeling van woningen, kantoren en maatschappelijke voorzieningen in het Entreegebied. Ook heeft het college drie participatievoorstellen vastgesteld, namelijk over de herprogrammering, openbare ruimte en West 8.

feb 2024
Rondje Gezond

Rondje Gezond

Aanleg van de sporthub langs het Ruwaardpad in het Prinses Arianepark. Kijk voor meer informatie over Rondje Gezond: Rondje Gezond: sportief, inclusief en verbindend – Entree (entreezoetermeer.nl)

jan 2024
Bijpraatbijeenkomst buurtvertegenwoordigers

Bijpraatbijeenkomst buurtvertegenwoordigers

Op 23 januari is er een bijpraatbijeenkomst voor de deelnemers aan met de buurtvertegenwoordigers. Belangrijkste onderwerp is het vervolg van de procedure van Entree onder de Omgevingswet.

dec 2023
Vergunning evenementen en activiteiten

Vergunning evenementen en activiteiten

De gemeente heeft een vergunning aangevraagd voor het organiseren van evenementen en activiteiten op het buitenterrein van Breevast aan de Boerhaavelaan. Meer informatie: Verkenning activiteiten en evenementen in Entree – Entree (entreezoetermeer.nl)

jun 2023
Raadsvoorstel heroverweging brandweerkazerne abdissenbos

Raadsvoorstel heroverweging brandweerkazerne abdissenbos

Door de gestegen bouwkosten vallen de totale investeringskosten voor de bouw van de kazerne hoger uit dan het beschikbare budget. Op dit moment wordt onderzocht of het mogelijk en wenselijk is de bouw van de kazerne aan het Abdissenbos door te laten gaan. Hierover zal een voorstel naar de gemeenteraad gaan.

feb 2023
Participatie Beweegroute

Participatie Beweegroute

Op 21 februari is er bij Club Entree een participatiebijeenkomst over de beweegroute die er komt door Entree, Meerzicht en Driemanspolder. Meer informatie volgt.

feb 2023
Bijpraatbijeenkomst klankbordgroepen en buurtvertegenwoordigers

Bijpraatbijeenkomst klankbordgroepen en buurtvertegenwoordigers

Op 14 februari is er een bijpraatbijeenkomst voor de leden van de klankbordgroep Openbare ruimte,  de klankbordgroep Station en het overleg met de buurtvertegenwoordigers.

sep 2022
Fotowedstrijd

Fotowedstrijd

Welke klik heb jij met Entree? In deze nieuwe stadswijk in Zoetermeer woon, werk, beweeg en ontspan je straks in het groen. Maar er is ook nu al heel veel te zien. Heb jij nu al een favoriete, bijzondere plek? Zie je leuke, gekke of opvallende dingen in het Entreegebied? Kom je interessante mensen tegen in het gebied? Planten, dieren, gebouwen? Of juist iets heel anders?

Net terug van vakantie en de Entree fotowedstrijd gemist? Geen punt.

We verlengen de actie met 4 weken! Leg je moment vast op foto en stuur jouw ‘perfecte plaatje’ voor 30 september 2022 naar entree@zoetermeer.nl. De winnende foto krijgt een tegoedbon ter waarde van € 50,-, te besteden in de lunchroom van Bij Foodie én een ereplek op onze site.

Succes! We laten ons graag verrassen.

aug 2022
Participatie plintgebouw Station

Participatie plintgebouw Station

Op 30 augustus kun je het ontwerp van een plintgebouw aan de noordzijde van de Nelson Mandelabrug en een fietsbrug bekijken. Het plintgebouw heeft een stationshal en een fietsenstalling. Voor meer informatie over het stationsgebied lees hier. En bekijk hier de uitnodiging voor 30 augustus.

jul 2022
Transformatie Terra Nova

Transformatie Terra Nova

De sloopwerkzaamheden van Terra Nova zijn waarschijnlijk voor de bouwvakantie afgerond. Na afgifte van de omgevingsvergunning kan een start worden gemaakt met het inbouwen van de nieuwe woningen. 

jun 2022
Participatie voorlopig ontwerp Openbare Ruimte

Participatie voorlopig ontwerp Openbare Ruimte

Op 30 juni kun je de tussenstand van het voorlopig ontwerp van de openbare ruimte bekijken en reageren. Lees hier de uitnodiging. De openbare ruimte wordt steeds verder uitgewerkt. Het Structuurontwerp is hiervoor het kader. Ook een klankbordgroep denkt mee over het voorlopig ontwerp dat in september 2022 klaar is.

jun 2022
Participatie Terra Nova

Participatie Terra Nova

Als vervolg op de bijeenkomst in december 2021 is er op 22 juni 2022 een bijeenkomst voor omwonenden met een terugkoppeling van het verwerken van de participatiereacties in het ontwerp van het openbaar toegankelijk gebied rond Terra Nova. 

jun 2022
Collegebesluit start uitwerkingsplan kavels Entreepoort

Collegebesluit start uitwerkingsplan kavels Entreepoort

We gaan samen met de eigenaar werken aan een uitwerkingsplan voor de kavels van de Entreepoort aan de noordkant van het station. Omwonenden ontvangen later in het jaar een uitnodiging voor participatie over het concept.

jun 2022
Clubactiviteiten Juni

Clubactiviteiten Juni

  • 18 juni 2022: Tentoonstelling: Constructie en context (Dag van de architectuur)
  • 18 juni 2022: Tentoonstelling: Hoogbouw in Zoetermeer (Dag van de architectuur)
  • 18 juni 2022: Stadsmaquette Zoetermeer (Dag van de architectuur)
  • 18 juni: Entree in miniatuur (Dag van de architectuur)
  • Elke woensdag: Entree in miniatuur.

Bekijk de volledige agenda

apr 2022
Collegebesluit start uitwerkingsplannen twee gebieden

Collegebesluit start uitwerkingsplannen twee gebieden

We werken samen met de eigenaren aan Uitwerkingsplannen voor twee gebieden. Dit zijn de gebieden met de kavels West 1 t/m 4 en Oost 1 t/m 8. Ook omwonenden kunnen participeren. In deze plannen wordt de samenhang vastgelegd tussen individuele bouwplannen die in deze gebieden ontwikkeld gaan worden, zodat alle plannen binnen de kaders gaan vallen en goed aansluiten op de omgeving en op elkaar. Bekijk de kaart met deze gebieden op 

feb 2022
Luchtfoto Entreegebied 1

Zienswijzen Entree

Van 4 februari tot 18 maart 2022 liggen het ontwerp MER, ontwerp Bestemmingsplan, ontwerp Beeldkwaliteitsplan en ontwerp Exploitatieplan voor zes weken ter inzage. Het MER zal aanvullend ook ter toetsing worden verzonden aan de commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.). Iedereen kan een zienswijze indienen op de plannen en besluiten rond alle documenten. In de publicatie bij de terinzagelegging staat hoe en waar inzage mogelijk is. Kijk hiervoor op www.zoetermeer.nl/entreezoetermeer.

jan 2022
Collegebesluit Entree

Collegebesluit Entree

Het College van B&W heeft op 25 januari 2022, het ontwerp Milieueffectrapport (MER), het ontwerp Bestemmingsplan, ontwerp Beeldkwaliteitsplan en ontwerp Exploitatieplan vastgesteld.

okt 2021
Evenement ‘Entree, maak het mee!’

Evenement ‘Entree, maak het mee!’

Dit evenement is voor iedereen die geïnteresseerd is in de ontwikkeling van de nieuwe stadswijk Entree en het stationsgebied. We praten je graag bij over alle plannen voor dit verrassende stukje Zoetermeer. En omdat we dan toch allemaal bij elkaar zijn, vieren we gelijk de officiële opening van het ‘Informatiecentrum Entree’. Twee vliegen in één klap dus.

Programma
Tussen 12:00 en 16:00 uur ben je van harte welkom voor doorlopende informatie en inspiratie én uiteenlopende activiteiten. Ook alle eigenaren van het Entreegebied zijn van de partij. Zij lichten alvast een tipje van de sluier op over hun bouwplannen.

In aanloop naar het evenement ontvang je meer informatie over de invulling van de middag!

Wat kan je verwachten?
Het buitenterrein rond de Boerhaavelaan 33 wordt omgetoverd tot een feestelijk geheel. Met drankjes, hapjes en allerlei activiteiten voor jong en oud, ook voor de allerkleinsten. Ga bijvoorbeeld op ontdekkingstocht, maak een ritje in de zweefmolen, doe mee aan een knooppuntenaudiotour of bezoek de openluchtbioscoop.

Aanmelden
Meld je snel aan via het aanmeldformulier. Zo kunnen we je op de hoogte houden van updates. Na het evenement verwijderen we je gegevens uit ons systeem.

sep 2021
Anterieure overeenkomsten

Anterieure overeenkomsten

Nu het Ruimtelijk kader en de financiële haalbaarheid op 17 mei 2021 is vastgesteld door de gemeenteraad, kunnen de initiatiefnemers in het gebied de anterieure overeenkomsten tekenen.

mei 2021
Luchtfoto Entreegebied 2

Ruimtelijk kader Entree & financiële haalbaarheid

De gemeenteraad heeft op 17 mei 2021 2021 een besluit genomen over het definitieve Planuitwerkingskader (PUK), Structuurontwerp en Gebiedsbusinesscase.

mrt 2021
Visie Station Entree

Visie Station Entree

Het college van B&W heeft op 16 maart 2021 een besluit genomen over de haalbaarheidsstudie en bijbehorende visie Station Zoetermeer. Vooruitlopend op de totale upgrade van het station, heeft het college ook een besluit genomen over het uitwerken en realiseren van een Entreehal, de noordelijke entree van het station. Alsook over een overdekte fietsenstalling en gelijkvloerse (fiets)route vanaf de toekomstige stadsstraat Afrikaweg naar de Mandelabrug. Het Rijk en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag hebben hiervoor een bijdrage toegezegd. In april 2021 verwachten we de besluitvorming door de gemeenteraad.

mrt 2021
Luchtfoto Entreegebied 2

Ruimtelijk kader Entree & financiële haalbaarheid

Het college van B&W heeft op 16 maart 2021 een besluit genomen over het definitieve Planuitwerkingskader (PUK), Structuurontwerp en Gebiedsbusinesscase.

jan 2021
Reageren op concepten

Reageren op concepten

Eerste kwartaal 2021 u kunt reageren op de concepten van het milieueffectenrapport, het ontwerp beeldkwaliteitsplan en het bestemmingsplan.

Deze liggen dan ter inzage en u kunt een zienswijze indienen.

 

Jan 2021

dec 2020
Overeenkomsten met de initiatiefnemers

Overeenkomsten met de initiatiefnemers

Het doel voor 2020 was om met alle initiatiefnemers in het gebied een anterieure overeenkomst te tekenen voor Entree. Vanwege COVID-19 heeft de planning van Entree vertraging opgelopen en verwacht men dat anterieure overeenkomsten eind maart 2021 worden ondertekend. Met de meerderheid van de initiatiefnemers is een principeakkoord voor het Ruimtelijk kader en zicht op akkoord over de anterieure overeenkomst. Voor de subsidie Woningbouwimpuls hebben diverse initiatiefnemers in een brief richting het college van B&W nogmaals hun commitment afgegeven om te ontwikkelen binnen Entree de aankomende jaren.

Dec 2020

okt 2020
In gesprek met buurtvertegenwoordigers

In gesprek met buurtvertegenwoordigers

Het Concept Planuitwerkingskader (PUK) Entree is op 8 juli 2020 naar de gemeenteraad gestuurd. De inzet van de gemeente is om te komen tot anterieure overeenkomsten met de verschillende initiatiefnemers in het gebied. Het PUK is een nadere uitwerking van het Masterplan Entree en wordt integraal onderdeel van de anterieure overeenkomsten. In het vierde kwartaal zal het college het definitieve PUK Entree vaststellen, samen met de anterieure overeenkomsten.

Bekijk online de genoemde documenten die op 8 juli 2020 naar de gemeenteraad zijn gestuurd.

Sommige documenten kennen een eigen bestuurlijk traject, maar vormen na vaststelling wel een integraal onderdeel van deze PUK. Dit zijn bijvoorbeeld het structuurontwerp, beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan.

jul 2020
Concept Planuitwerkingskader

Concept Planuitwerkingskader

Het Concept Planuitwerkingskader (PUK) Entree is vastgesteld door het college van B&W. De inzet van de gemeente is om te komen tot anterieure overeenkomsten met de verschillende initiatiefnemers in het gebied. Het PUK is een nadere uitwerking van het Masterplan Entree en wordt integraal onderdeel van de anterieure overeenkomsten. Eerder werd aangegeven dat eind 2020 het college het definitieve PUK Entree zal vaststellen, samen met de anterieure overeenkomsten. Maar vanwege vertraging in de planning is de besluitvorming hiervan doorgeschoven naar begin 2021.

Bekijk online de genoemde documenten die op 8 juli 2020 naar de gemeenteraad zijn gestuurd.

Sommige documenten kennen een eigen bestuurlijk traject, maar vormen na vaststelling wel een integraal onderdeel van dit PUK. Dit zijn bijvoorbeeld het structuurontwerp, beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan.

Jul 2020

mrt 2020
Startdocument Entree vastgesteld

Startdocument Entree vastgesteld

Startdocument Entree vastgesteld door College van B&W en ter inzage gelegd. Het startdocument omschrijft het kader en de te volgen stappen om tot een beeldkwaliteitsplan en een bestemmingsplan voor Entree Zoetermeer te komen. Daarnaast worden in het document de reikwijdte en het detailniveau van het milieueffectonderzoek beschreven. Tot en met april was er de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. In augustus 2020 hebben alle mensen die gereageerd hebben een concept beantwoording ontvangen. In jan 2021 volgt de  definitieve beantwoording van de zienswijzen.

 

Mrt 2020

feb 2020
Samenwerkingsovereenkomst getekend

Samenwerkingsovereenkomst getekend

De gemeente Zoetermeer en zeven andere eigenaren tekenden de samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van Entree. De komende maanden werkt de gemeente met de eigenaren in Entree een ontwikkelovereenkomst uit voor de definitieve invulling van de verschillende terreinen. Dat zijn: De Raad Bouw, Van Omme & de Groot, Merin, Hillborgh, Chadmin, Hotel Zoetermeer* en Klaverblad Verzekeringen*. Als 9e eigenaar heeft Breevast al een dergelijke overeenkomst met de gemeente. Omdat Entree een gebied is van alle eigenaren, bezitten zij met elkaar de sleutel tot het succes van het gebied.

Aantekening *: Inmiddels hebben Hotel Zoetermeer en Klaverblad Verzekeringen zich teruggetrokken uit de samenwerkingsovereenkomst. Gezien hun locatie is dit geen belemmering voor het verder ontwikkelen van Entree.

 

Feb 2020

mei 2019
Publieke Private Buurtsamenwerking (PPBS)

Publieke Private Buurtsamenwerking (PPBS)

Publieke Private Buurtsamenwerking (PPBS) met een presentatie in september 2019. Begin 2019 konden omwonenden en geïnteresseerden zich aanmelden voor diverse sessies waarbij men, in de vorm van werkgroepen, in gesprek ging met de gemeente over de plannen voor Entree. Ideeën en suggesties zijn verzameld en in september 2019 gepresenteerd aan de buurt en gebundeld tot een Inspiratieboek Entree.

 

Mei 2019

nov 2018
Masterplan Entree gepresenteerd aan de stad

Masterplan Entree gepresenteerd aan de stad

In dit Masterplan staat wat de gemeente en de marktpartijen in het gebied willen bereiken. Met het benoemen van belangrijke eigenschappen en het vastleggen van ruimtelijke en programmatische principes voor de ontwikkeling worden de kaders neergezet waarbinnen de marktpartijen en de overheid het gebied verder kunnen ontwikkelen.

 

Nov 2018

aug 2017
Eerste visie van Entree vastgesteld

Eerste visie van Entree vastgesteld

Eerste visie van Entree vastgesteld door de gemeenteraad en gepresenteerd aan omwonenden en geïnteresseerden. Vervolgens is er tijdens een stadsbrede samenspraak in september 2017 besproken wat de stad belangrijk vindt in het gebied. Daarnaast is er tijdens themabijeenkomsten met de adviesgroep (bestaande uit geïnteresseerden en omwonenden) gesproken over de eigenschappen en principes van het gebied. Er is met elkaar gekeken hoe er in dit gebied op een gezonde en duurzame wijze een goede mix van functies gerealiseerd kan worden.

 

Jun 2017